SCREENING
V PRVNÍM
TRIMESTRU


Smyslem a cílem prvotrimestrální screeningu je vyloučení odchylky ve stavbě těla plodu (anatomické odchylky) a stanovit individualizovaného (osobní) rizika výskytu nenormálního počtu chromozomů (tzv. početních odchylek chromozomů).

K provedení screeningu v prvním trimestru je třeba:
  • odběr krve matky ze žíly v 9-11. týdnu těhotenství
  • ultrazvukové vyšetření ve 12.-13. týdnu těhotenství
  • doplnit informace o výskytu chorob v rodině, způsobu otěhotnění, škodlivých návycích (kouření) a dalších (tzv. anamnestické údaje) a provést výpočet rizika výskytu nenormálního počtu chromozomů
Prvním krokem je odběr krve matky pro biochemickou analýzu. Odběr se provádí v období mezi 9. -11. týdnem těhotenství. Krev je předána do laboratoře, kde se změří koncentrace těhotenského plazmatického proteinu A (PAPP-A) a volné beta podjednotky těhotenského hormonu hCG.

Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad se provádí na konci prvního trimestru těhotenství. Používá se k tomu ultrazvukové zobrazení plodu v děloze. Již při tomto vyšetření lze odhalit až 80% všech možných anatomických odchylek vývoje plodu.
V prvním trimestru lze vyšetřit většinu detailů, které byly dříve vidět až ve 20. týdnu těhotenství. Pomocí změření velikosti plodu lze s přesností několika dní stanovit stáří plodu, což je velmi důležité pro ověření skutečného stáří těhotenství a potvrzení termínu porodu. (délka vynechání menstruace nemusí odpovídat skutečnému stáří těhotenství).

Po vyšetření plodu ultrazvukem stanovíme ještě velikost tzv. šíjového projasnění (nuchální translucence – NT). V tuto chvíli máme dostatek informací, abychom mohli vypočítat osobní (individuální) riziko výskytu nenormálního počtu chromozomů.


JAK TO
U NÁS VYPADÁ

 

ORDINACE HAVÍŘOV - MĚSTO

Pondělí

7:30 - 11:30
13:00 - 17:00

Úterý

7:30 - 11:30
14:30 - 17:00 *
15:30 - 17:00 **

Středa

7:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Čtvrtek

7:30 - 11:30
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00

Pátek

8:00 - 10:00
13:30 - 16:00

* v liché týdny / ** v sudé týdny


ORDINACE HAVÍŘOV - ŠUMBARK

Pondělí

-
15:00 - 18:00

Úterý

11:00-12:30

Středa

-
-

Čtvrtek

-
14:00 - 17:00

Pátek

-
-


 
  HOME  |  ORDINACE  |  LÉKAŘI  |  SLUŽBY  |  CENÍK SLUŽEB  |  KONTAKT